Projektowanie pod wytwarzanie

DESIGN FOR MANUFACTURING (DFM)

optymalizacja wyrobu na etapie projektowania

Dowiedz się co zrobić na etapie projektu, aby wytworzenie produktu zapewniało najniższe koszty,
najkrótszy czas produkcji i powtarzalność.

 

TERMINY SZKOLEŃ

Data rozpoczęcia

10/02/2022

Data zakończenia

11/02/2022

Czas trwania

2 dni

Miejsce

Online

Cena

2200 zł

Szkolenie to można zamówić także jako wewnątrzfirmowe, kontakt: Agnieszka Graszewicz, agraszewicz@oditk.pl, tel. 58 326 24 51

JAK PRACUJEMY PODCZAS SZKOLENIA

Poznasz działające, najlepsze praktyki inżynierskie. Omawiamy realne przykłady. Pokazujemy jak DFM może być użyte, w jaki sposób budować różne scenariusze wykonania wyrobu.

Udział w szkoleniu wyposaży Cię w wiedzę i narzędzia do tworzenia nieoczywistych rozwiązań nawet dla bardzo doświadczonych konstruktorów, rozwiązania te będą mogły stanowić know-how firmy i generować znaczące zyski.

Ćwiczymy i omawiamy przykłady zastosowania tej metodologii na realnych przykładach – studium przypadków. Uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz wykorzystują wiedzę specjalistów, aby rozwiązać swój problem.

Zdobędziesz wiedzę o tym, jak DFM (Design For Manufacturing) może być zaadoptowany nawet do tradycyjnego procesu prowadzenia projektu i jakich dostarcza korzyści.

To szkolenie dedykujemy przede wszystkim:

PROGRAM SZKOLENIA

1. Krótkie wprowadzenie (fazy DFM, proces, zastosowanie, kierunki rozwoju metody).

2. Wybór materiału (kryteria: parametry, cena, dostępność).

3. Ćwiczenia praktyczne w doborze materiału.

4. Wybór procesu produkcyjnego

5. Szczegółowe omówienie procesów (guidelines):

  •  usuwania materiału, cięcia
  • dodawania materiału i połączeń nierozłącznych
  • montażu i połączeń rozłącznych
  • obróbki wykańczającej
  • pokryć powierzchni i zabezpieczeń przed korozją

6. Ćwiczenia praktyczne w doborze procesu wytwarzania.

7. Chropowatość powierzchni, tolerancje i pasowania, obróbka wykańczająca i pokrycia.

  • Wpływ decyzji konstruktora na cenę produktu
  • dobre praktyki i case studies

8. Użycie tabel doboru materiału, procesu wytwarzania, typu połączeń i rodzaju pokryć w zależności od wielkości produkcji.

9. Ćwiczenia w praktycznym użyciu zdobytej wiedzy przy rozwiązywaniu realnych problemów.

10. Case studies - przykłady zaimplementowanych rozwiązań z użyciem DFM.

11. Dobre praktyki przy pracy z DFM - wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia.

12. Jak sprawić, aby podejście DFM nie umarło w firmie?

13. Jakie są krytyczne punkty, aby wypracowane rozwiązanie było satysfakcjonujące?

14. Gdzie szukać inspiracji i rozwiązań?

15. Podsumowanie i zakończenie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu oraz lunche, kawę i inne napoje, podręcznik szkoleniowy i zestaw do notowania.

Miejsce szkolenia

Warszawa

Godziny szkolenia

od 9:00 do 16:30

Maksymalna liczba uczestników

16