Czym jest MATRIZ

MATRIZ (poprawnie MA TRIZ) to Międzynarodowe Stowarzyszenie TRIZ założone w 1997 roku – pierwszym prezesem był Henryk Altszuller. MATRIZ prowadzi międzynarodową certyfikację TRIZ-owców oraz organizuje coroczne międzynarodowe konferencje „TRIZ fest”.


Najbliższy „TRIZ fest” odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, we wrześniu 2017 roku w Krakowie. Spodziewane są sławy międzynarodowego TRIZ ze znanych, globalnych koncernów od lat używających TRIZ.


Więcej na stronie internetowej matriz.org


Tak było na poprzednim TRIZ fest (2016 Pekin)