Strategiczny R&D

Tomasz Michalik dzieli się swoimi doświadczeniami, których normalnie nie można usłyszeć. Minęło już jednak 20 lat i spółka, której dotyczy sprawa już nie istnieje dlatego warto posłuchać jak mogli mylić się najlepsi eksperci względem prognoz rozwoju technologii. Zawiodła ich nieznajomość krzywej S, nowej rozbudowującej się technologii (LCD), która miała zastąpić poprzednią (CRT).

Zobacz szczegóły najbliższego Technovation Forum, spotkania managerów technicznych - od R&D aż po produkcję.