TRIZ TRENDY

1. TRENDY ROZWOJU SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

2. MAPOWANIE PRZYSZŁOŚCI

TRENER

Trener - jeden z najbardziej doświadczonych w temacie trendów TRIZ praktyków w Polsce.