TRIZ TRIMMING

1. Wprowadzenie do tematyki TRIMMINGU

2. Analiza Funkcjonalna

3. TRIMMING

4. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

TRENER

Trener - jeden z najbardziej doświadczonych w temacie trendów TRIZ praktyków w Polsce.