MATRIZ Official

MATRIZ Official, to międzynarodowe stowarzyszenie TRIZ, które formalnie powołano do życia we wrześniu 2022. A praktycznie jest to kontynuacja istnienia stowarzyszenia MATRIZ, które od czasu założenia przez Altszullera w latach 90-tych miało kilka ułomności - na przykład brak formalnej siedziby.

MATRIZ Official jest zarejestrowane w Brukseli, pod adresem Rue Copernic 48, a strona internetowa to   https://matriz-official.net/.

Z poniższego nagrania wynika, że główny powód przejścia, to nie były braki formalne. Koniec końców niemal wszyscy znaczący deweloperzy TRIZ pozostawili stary MATRIZ i przeszli do MATRIZ Official.

Powyżej: 5 minutowy film z wyjaśnieniem powodów powołania MATRIZ Official.

Przeglądając tutaj nazwiska osób zaangażowanych, widzę wielu doświadczonych i znanych TRIZowców z całego świata.

TRIZ Official popularyzuje TRIZ, pomaga w wymianie doświadczeń i rozwoju narzędzi TRIZ oraz prowadzi pięciopoziomową certyfikację.


Bezpłatne webinaria

To co jest cenne w tej organizacji, to regularnie organizowane przez nią bezpłatne webinaria w języku angielskim o TRIZ dla każdego kto się zarejestruje. Tutaj można zobaczyć jaki jest najbliższy webinar.

Można też zobaczyć nagrania z wcześniejszych wydarzeń – gdy nie mogę uczestniczyć na żywo, zawsze staram się zobaczyć wcześniejsze nagrania. Nagranie jest przesyłane tym, którzy się zarejestrowali, a niektóre są dostępne na youtube po wpisaniu "MATRIZ Official". Dwa przykładowe zamieszczam na końcu tego tekstu.


Konferencje

MATRIZ Official organizuje największe światowe konferencje TRIZ. W tym roku będzie to ITC czyli International TRIZ Conference w Gratz w Austrii na przełomie sierpnia i września, tu jest strona wydarzenia  https://www.matriz-official.net/index.php/events/2-uncategorised/30-the-intenational-triz-conference-2023-information-letter-1

Formuła hybrydowa - można uczestniczyć online (50-200 EUR w zależności od zakresu) oraz stacjonarnie (600 EUR).


Przegląd krajów

Przeglądając stronę MATRIZ Official, zainteresowałem się tym zestawieniem w którym jestem wymieniony. Są to reprezentanci komitetu certyfikacyjnego, którzy mają prawo certyfikować osoby na różne poziomy certyfikacyjne MATRIZ Official. Na dzień pisania tego tekstu jest 38 reprezentantów i można zauważyć:

Totalną dominację Chin – 17 reprezentantów (w ostatnich latach przybywa tam najwięcej certyfikowanych TRIZowców i najwyraźniej ten trend się jeszcze nie wyczerpał).

EU ma 13 osób (Niemcy 8, Niderlandy 2, Austria 1, Belgia 1, Polska 1)

Korea Południowa tylko 3 (spore zaskoczenie, jeszcze 10 lat temu ten kraj był najliczniej reprezentowany na międzynarodowych konferencjach TRIZ).

USA 2, Indie 1, Rosja tylko 1 (znowu spore zaskoczenie z uwagi na korzenie TRIZ, ale część rosyjskojęzycznych TRIZowców rezyduje w innych krajach) i Tajlandia 1.

MATRIZ Official jest cały czas jeszcze w czasie przenoszenia w nowe ramy formalne, więc powyższe liczby się wkrótce zmienią.

Inna ciekawostka to duże ilości osób certyfikowanych na poziom pierwszy z Argentyny, Urugwaju i Kolumbii, krajów, które do tej pory były słabo widoczne w TRIZ.


Certyfikacja

Certyfikacja pięciopoziomowa pozostaje taka jak była wcześniej w MATRIZ. MATRIZ Official uznaje certyfikaty MATRIZ uzyskane do października 2022.


Streszczenie strony matriz-official.net

Aktualności związane z działalnością MATRIZ Official, takie jak zapowiedzi i nagrania webinarów, ogłoszenia o konferencjach i szkoleniach, listy od prezydenta i zarządu MATRIZ Official.

Organizacja MATRIZ Official, w tym skład prezydium, zarządu, komitetów certyfikacyjnych i regionalnych przedstawicieli MATRIZ Official.

Certyfikację TRIZ na poziomach od 1 do 5 (TRIZ Master), w tym wymagania i procedury certyfikacyjne, listy akredytowanych przedstawicieli komitetu certyfikacyjnego i listy certyfikowanych praktyków, specjalistów i mistrzów TRIZ.

Wydarzenia organizowane lub wspierane przez MATRIZ Official, takie jak Międzynarodowa Konferencja TRIZ 2023, która odbędzie się w Grazu w Austrii w dniach 30 sierpnia - 2 września 2023 r.

Kontakt do MATRIZ Official, w tym adres siedziby w Brukseli, adres e-mail i formularz kontaktowy.


Na koniec - przykładowe nagrania webinariów