40 zasad TRIZ, biznesowe przykłady

40 Zasad TRIZ

dla Biznesu


Źródło ©DW Conley, tłumaczył Michał Pawlaczek.

Tutaj jest 40 zasad przykładami technicznymi.


​40 zasad jest zestawem inspiracji naprowadzających na rozwiązania problemu. Te poniżej są z mniej technicznymi przykładami. Inspiruj się do woli.


Zasada 1. Segmentacja

 1. Podziel obiekt na niezależne części


 • Segmentacja wielu podobnych instalacji (np. maszyn produkcyjnych) na oddzielne moduły
 • Użyj 7 kroków rozwiązywania problemów
 • Oddziel siłę roboczą (mikro lub makro) na obszary funkcjonalne
 • Wiele interfejsów sprzedaży (kioski, urządzenia mobilne, front sklepu)
 • Podział organizacji na różne centra zysku
 • Podziel duży projekt na zadania
 • Segmentacja rynku według profilu klienta
 • Wykorzystaj analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń
 • Wyodrębnij różne atrybuty produktu dla klienta

B. Zrób, żeby obiekt był łatwy do zdemontowania.

 • Usługi typu "mix and match”
 • Elastyczne plany oszczędnościowe
 • Korzystaj z usług biznesowych stron trzecich
 • Wykorzystanie pracowników kontraktowych
 • Modułowe procesy produkcyjne
 • Modułowe panele dla przestrzeni biurowej
 • Systemy przesyłek intermodalnych

C. Zwiększ stopień fragmentacji lub segmentacji.

 • Nadaj uprawnienia całej organizacji w zakresie niektórych funkcji (np. bezpieczeństwa).
 • Delegowanie podejmowania decyzji na najniższy możliwy poziom.
 • Programy zgłaszania sugestii pracowniczych
 • Telepraca pracowników
 • Programy szkoleniowe z wielu źródeł

Zasada 2. Oddzielenie

 1. Oddzielić przeszkadzającą część lub właściwość od obiektu, lub wyodrębnić jedyną niezbędną część (lub właściwość)obiektu.
 • Dostarczaj tylko usługi/produkty o najwyższej wartości dodanej oraz usługi wsparcia kontraktowego.
 • Usprawnij komunikację międzyorganizacyjną.
 • Eliminuj ocenę wydajności
 • Wyeliminuj filozofię zarządzania opartą na słabościach (skoncentruj się na mocnych stronach pracowników).
 • "Nie ma złych pracowników są tylko złe systemy".
 • Lean Manufacturing – małe partie  produkcyjne? Odchudzona produkcja?
 • Systemy Just-In-Time (materiały, usługi, zapasy, itp.)
 • Usługi produkcji kontraktowej dla produktów opracowanych wewnętrznie.

Zasada 3. Lokalna Jakość

A. Zmień strukturę obiektu z jednorodnej na niejednorodną, zmień środowisko zewnętrzne  z jednorodnego  na niejednorodny.

 • Spędzaj najwięcej czasu z klientami o najwyższej wartości
 • Wykonuj czynności o niskiej wartości dodanej na minimalnym akceptowalnym poziomie
 • Dawaj standardowe kontrakty serwisowe i sprzedawaj kontrakty z pełnym zakresem usług
 • Wykorzystuj ciche strefy w przestrzeni roboczej

B. Spraw, aby każda część obiektu funkcjonowała w warunkach najbardziej odpowiednich dla jej działania.

 • Pozwól pracownikom wybrać ich własne wynagrodzenie
 • Pozwalać pracownikom na "licytowanie się" co do zmiany roboczej
 • Lokuj działalność w regionach przyjaznych dla biznesu
 • Wbuduj "obszary innowacji" w przestrzeń roboczą.
 • Zlokalizuj biura zarządzania produkcją na terenie fabryki
 • Koordynuj pracę na zmiany z potrzebami klientów

C. Spraw, by każda część obiektu spełniała inną, użyteczną funkcję.

 • Używaj wyspecjalizowanych stanowisk pracy ( pozycje w drużynie sportowej) zamiast sklonowanych stanowiskach
 • Uporządkuj struktury organizacyjne według funkcji, a nie według produktu.
 • Linie montażowe oparte na funkcjach
 • Oddzielenie sprzedaży, produkcji i serwisu.
 • Reklama na samochodach dostawczych

Zasada 4. Asymetria

A. Zmiana kształtu obiektu z symetrycznego na asymetryczny.

 • Skup uwagę pracowników na operacjach o największej wartości dodanej
 • Zaplanuj niewielkie wymagania serwisowe dla niedawno sprzedanych produktów i duże wymagania serwisowe dla produktów po gwarancji.
 • Uelastycznij siłę roboczą zgodnie z cyklami sezonowymi
 • Płać wyższe pensje w regionach o wysokich kosztach.

B. Jeśli obiekt jest asymetryczny, zmień stopień jego asymetrii.

 • Informacja zwrotna 360º (klienci, dostawcy, pomosty)
 • Moderuj dyskusje pomiędzy pracownikami i przełożonymi
 • Całkowite skupienie działań na cyklach sezonowych lub opartych na wydarzeniach
 • Płynne płace pomiędzy zarządzaniem a operacjami

Zasada 5. Łączenie

A. Zbliżanie do siebie (lub łączenie) identycznych lub podobnych obiektów, łączenie identycznych lub podobnych części w celu wykonywania równoległych operacji.

 • Połączenie księgowości finansowej i operacyjnej.
 • Połączenie organizacji sprzedaży i obsługi (kontakt z klientem).
 • Masowe obliczenia równoległe (mainframe)...
 • Osobiste sieci komputerowe.
 • Zestawy kolorowych markerów.
 • Usługi w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego świadczone przez tę samą organizację.
 • Fuzje konkurentów.

B. Sprawić, by działania były ciągłe lub równoległe; połączyć je w czasie.

 • Szkolenie w miejscu pracy.
 • Lunche robocze.
 • Połączenie funkcji sprzedaży i obsługi.
 • Koordynacja całego procesu produkcyjnego (lub biznesowego).
 • Prototypowanie podczas projektowania.
 • Równocześnie skompletowane komponenty zbiegają się do montażu.
 • Linia montażowa o ciągłym przepływie (lub proces biznesowy).

Zasada 6. Wielofunkcyjność

A. Spraw, żeby obiekt lub struktura spełniała wiele funkcji; eliminuj potrzebę stosowania innych części.

 • Szerokie zakresy umiejętności wśród pracowników.
 • Połączenie usług stacji benzynowych, fast foodów i sklepów ogólnospożywczych.
 • Połączenie działań inżynieryjnych, produkcyjnych i kontroli jakości.
 • Pozwól klientom jeść w Twojej kuchni.
 • Połączenie komunikacji, komputera, odtwarzacza muzyki, dostępu do Internetu i możliwości fotograficznych w jednym urządzeniu.

Zasada 7. Matrioszka – jedno w drugim

A. Umieść jeden przedmiot wewnątrz drugiego; umieść każdy przedmiot, po kolei, wewnątrz drugiego.

 • Budki w centrum handlowym.
 • Hierarchia potrzeb Maslowa.
 • Poziomy specjalizacji (koncentruje się na temacie i pogłębia zrozumienie)
 • Grupa, dział, wydział i korporacyjne działy księgowości.

B. Spraw, aby jedna część przechodziła przez wgłębienie w drugiej.

 • Oprowadź klientów i sprzedawców po zakładzie.
 • Oprowadź inżynierów po sprzedaży.
 • Krzyżowe sprawdzanie informacji lub danych.
 • Rotacja nowo zatrudnionych pracowników przez zakład.
 • Użyj zasobów podczas wolnych okresów dla innych operacji.
 • Lejek klientów przez sklepy z pamiątkami (Disney Land).

Zasada 8. Przeciwwaga

A. Aby zrównoważyć ciężar (tendencję spadkową) obiektu, połącz go z innymi obiektami, które zapewniają wznoszenie.

 • Skup się na wysokiej jakości zatrudnianienia w obszarach deficytowych.
 • Zapewnij produkty lub usługi, które rozwijają się w czasie kryzysu gospodarczego (np. kina,

usługi upadłościowe, sprzedaż detaliczna z dyskontem).

 • Zapewnij inspirację dla pracowników w trudnych czasach.

B. Aby skompensować ciężar (tendencję spadkową) obiektu, spraw, aby oddziaływał on z otaczającym go środowiskiem (np. użyj globalnych sił napędowych).

 • Rozprowadzanie kuponów sprzedażowych na popularnych imprezach.
 • Wykorzystaj usługi dodatkowe innych firm i skoncentruj się na podstawowej działalności.
 • Sprzedawaj produkt dzięki poparciu sławnej osoby.
 • Skup marketing sprzedaży na większych trendach demograficznych.

Zasada 9. Wcześniejsze przeciwdziałanie

A. Jeśli konieczne będzie wykonanie działania, które ma zarówno szkodliwe, jak i pożyteczne skutki, działanie to powinno być zastąpić przeciwdziałaniami, aby kontrolować szkodliwe efekty.

 • Planowanie awaryjne na wypadek możliwych komplikacji.
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
 • Wstępne przygotowanie do szybkiego rozszerzenia możliwości produkcyjnych podczas wprowadzania nowego produktu na rynek.
 • Urlopy bezpłatne w okresach spadku koniunktury.
 • Wdrażanie wiedzy zdobytej w poprzednich cyklach biznesowych do kolejnych cykli (ciągłe doskonalenie).

B. Stwórz wcześniej naprężenia w obiekcie, które będą przeciwstawiać się znanym niepożądanym naprężeniom roboczym w późniejszym czasie.

 • Rotacja pracowników przez wszystkie działy organizacji, zanim osiądą oni w swoim głównym

stanowisku w docelowym dziale

 • Zapewnienie alternatywnych zasobów kompensacyjnych (np. zwiększenie limitów na oszczędności przed opodatkowaniem) przed obniżeniem pensji.
 • Zwiększ poziom usług dla klientów przed ogłoszeniem podwyżek cen
 • Szkol pracowników w zakresie metod redukcji kosztów, zanim będzie tego wymagała gospodarka.

Zasada 10. Wcześniejsze Działanie

A. Wykonaj, zanim jest to konieczne, wymaganą zmianę obiektu (w całości lub częściowo).

 • Rozpoczynać działania mające na celu obniżenie kosztów, zanim wymaga tego otoczenie biznesowe
 • Planować projekty z wyprzedzeniem
 • Planowanie codziennych operacji z wyprzedzeniem
 • Zorganizuj "dzień mapy" (tj. dokumentację głównych obszarów zadań projektu od wszystkich uczestników obszaru) przed szczegółowymi działaniami związanymi z planowaniem projektu.
 • Wstępne konstruowanie części do działań produkcyjnych lub obiektów do działań budowlanych.
 • Informowanie pracowników o zbliżających się zwolnieniach przed podjęciem działań.

B. Uporządkuj obiekty tak, aby mogły one wejść do akcji z najbardziej dogodnego dla Ciebie miejsca i bez straty czasu na ich dostarczenie.

 • Lean Manufacturing
 • Ustawiaj części w miejscu ich montażu produkcyjnego.
 • Rozdaj materiały na spotkanie przed imprezą.
 • Przećwicz czynności przed wydarzeniem.
 • Wstępnie montuj produkty aż do etapu "dostosowywania", a następnie finalizuj je po otrzymaniu zamówień od klientów.

Zasada 11. Wcześniejsza kompensacja

A. Przygotować z wyprzedzeniem środki zaradcze, aby zrekompensować stosunkowo niską niezawodność obiektu.

 • Opracować plany awaryjne (ekonomiczne, awaryjne, dotyczące liczby pracowników itp.)
 • Archiwizuj ważne informacje zdalnie.
 • Zainstaluj skrypty antywirusowe zanim wirus zaatakuje system
 • Uwzględnij w umowach kary za przekroczenie harmonogramu

Zasada 12. Zrównanie poziomów

A. W potencjalnym obszarze, ogranicz liczbę zmian (np. zmień warunki operacyjne, aby wyeliminować potrzebę podnoszenia lub opuszczania obiektów w polu grawitacyjnym).


 • Miej poziomą (techniczną) ścieżkę kariery w przeciwieństwie do tradycyjnej pionowej (menedżerskiej) ścieżki kariery
 • Utrzymuj podejmowanie decyzji na najniższym możliwym poziomie
 • Zapewniaj równe szanse poprzez umożliwienie pracownikom wypowiadania się i wnoszenia wkładu.
 • Usuń elementy dekoracyjne (łazienka dla kierowników, parking dla kierowników, jadalnia dla kierowników), które przekazują hierarchiczne przesłanie organizacyjne
 • Spłaszcz strukturę organizacyjną (maksymalnie 2 -3 poziomy organizacyjne)
 • Wysyłaj tylko aktywne składniki do mieszania w siedzibie klienta, a nie materiały neutralne.

Zasada 13. Odwrotnie

A. Odwróć działanie(a) użyte do rozwiązania problemu (np. zamiast chłodzić obiekt, podgrzej go).

 • "Nie ma złych ludzi, są tylko złe procesy".
 • Buduj produkty po ich zamówieniu
 • Dostosuj produkty po ich zamówieniu
 • Rozszerzaj możliwości i usługi zamiast kurczyć się w czasie recesji.

B. Spraw, aby części ruchome (lub środowisko zewnętrzne) były stałe, a części stałe ruchome.

 • Zapewnij obsługę produktu w siedzibie klienta.
 • Uzyskaj zaawansowany stopień naukowy on-line
 • Telepraca na odległość
 • Rozwijanie organizacji zdolnej do zmian

C. Odwróć obiekt (lub proces) "do góry nogami".

 • Uznaj siłę roboczą za najważniejszą część operacji.
 • Zapewnij najwyższy poziom usług na końcu cyklu życia produktu.
 • Pokaż zapowiedzi (zwiastuny) po filmie
 • Rozwijaj organizację szybkiego reagowania, która dynamicznie reaguje na zmiany otoczenia, zamiast  próbować je prognozować
 • Płać klientom za określone zachowania (rabaty, itp.)
 • Wyślij kadrę kierowniczą wyższego szczebla na "szkołę podstaw".
 • Buduj produkty w oparciu o opinie klientów

Zasada 14. Zaokrąglenia

A. Zamiast stosować części, powierzchnie lub formy prostoliniowe, stosuj krzywoliniowe; przejdź od powierzchni płaskich do kulistych; od części w kształcie sześcianu (równoległościanu) do struktur kulistych.

 • Projektuj produkt dostoswany do  ludzkiej formy.
 • Omijaj przeszkody zamiast je pokonywać.
 • Wyeliminować tradycyjną hierarchiczną strukturę organizacyjną i zastąp ją systemem kij w szprychy

B. Używaj rolek, kul, spiral, kopuł.

 • Rozwijaj wysoce elastyczne produkty i miejsca pracy
 • Twórz spiralne (stale zmieniające się i rosnące obowiązki), a nie schodkowe ścieżki kariery dla pracowników ścieżki kariery dla siły roboczej

C. Przejdź od ruchu liniowego do obrotowego, wykorzystaj siły odśrodkowe.

 • Pozwól, aby pęd organizacji odsiewał słabych wykonawców
 • Rotuj wykwalifikowanych pracowników pomiędzy grupami zarządzającymi ( podziel się doświadczeniem z wieloma osobami)
 • Rozwijaj kręgi wpływów i podążaj do zmian i efektów poprzez te kręgi
 • Wzajemne powiązanie wszystkich działów poprzez kołową strukturę organizacyjną i fizyczny układ.

Zasada 15. Dynamizacja

A. Umożliwić (lub zaprojektować) zmianę charakterystyki obiektu, środowiska zewnętrznego lub procesu, aby był on optymalny lub znaleźć optymalne warunki działania.

 • Dynamiczna zdolność produkcyjna (linia produktów i wielkość produkcji)
 • Produkty i usługi dostosowane do potrzeb klienta
 • Ciągłe doskonalenie procesów (CPI)
 • Dynamiczny zespół wsparcia dla kwestii, problemów lub projektów
 • Elastyczne plany świadczeń (akcje versus wynagrodzenie, pokrycie medyczne versus konta emerytalne pre-tax,itp.)

B. Podziel przedmiot na części, które mogą się poruszać względem siebie.

 • Ustanowić cykle biznesowe, które są najbardziej korzystne dla każdej grupy w organizacji
 • Wysoce mobilna siła robocza (geograficznie i funkcjonalnie)
 • Macierzowe struktury organizacyjne

C. Jeśli obiekt (lub proces) jest sztywny lub nieelastyczny, uczyń go ruchomym lub adaptacyjnym.

 • Wyeliminuj sztywne struktury wynagrodzeń i zastąp je indywidualnymi lub organizacyjnymi dodatkami za wyniki.
 • Szukaj problemów, nie czekaj, aż one same Cię znajdą
 • Zmieniaj role i obowiązki pracowników tak, aby odpowiadały codziennym wymaganiom organizacyjnym

Zasada 16. Częściowo lub Nadmierne

A. Jeżeli 100 procent celu jest trudne do osiągnięcia przy użyciu danej metody , to przy użyciu "nieco  mniej" lub "nieco więcej" tej samej metody, problem może być znacznie łatwiejszy do rozwiązania.

 • Zapłać za część nadgodzin i zrekompensuj resztę czasem wolnym.
 • Wszystkie ręce na pokład - inspekcje bezpieczeństwa
 • Wydarzenie związane z wprowadzeniem nowego produktu lub usługi na nowym rynku
 • Spełnienie niektórych wymagań na minimalnym poziomie - nie marnuj czasu tam, gdzie nie jest to  potrzebne lub doceniane

Zasada 17. Zmiana wymiaru

A. Przemieszczanie obiektu w przestrzeni dwu- lub trójwymiarowej.

 • Informacje zwrotne 360º (klienci, dostawcy, pomosty)
 • Penetracja nowych rynków poprzez poszukiwanie nowych zastosowań dla tego samego produktu lub usługi.
 • Wzajemne powiązanie produktów lub usług w celu budowy wielu  możliwości dla klienta.

B. Wykorzystanie wielopiętrowego układu obiektów zamiast układu jednopiętrowego.

 • Układanie pralki/suszarki w stos
 • Wielopiętrowe regały w magazynie dyskontowym
 • Wykorzystanie wiedzy specjalistycznej stron trzecich dla niektórych operacji (księgowość, płace, innowacje systemowe, itp.)
 • Ukrywaj współdziałanie lub operacje (na jednym poziomie) i pokaż klientowi tylko to, co musi zobaczyć (na innym poziomie).

C. Przechyl lub zmień orientację obiektu, połóż go na boku.

 • Szkolenie pracowników w zakresie wiedzy technicznej i operacyjnej
 • Szkolenie pracowników o szerokim zakresie operacyjnym w zakresie wiedzy technicznej
 • Stwórz struktury komunikacyjne, które nie wymagają zatwierdzania i rozpowszechniania (peer to peer)
 • Umieścić leżaki  w sali konferencyjnej
 • Wykorzystaj ruchy boczne jako uzasadnioną ścieżkę kariery

D. Wykorzystaj "inną stronę" danego obszaru.

 • Stosuj analizę funkcjonalną zamiast analizy komponentów
 • Stosuj techniki przełamywania inercji umysłowej podczas burzy mózgów
 • Zrozum, jak wygląda produkt lub usługa pod każdym kątem (klient, usługa, konkurent, dostawcy itd.)
 • Spędzaj czas w innych obszarach operacyjnych, aby poprawić wkład poszczególnych osób w organizację

Zasada 18. Wibracje

A. Spowoduj oscylację lub wibrację obiektu.

 • Pozwól, aby napięcie organizacyjne dostroiło i zrównoważyło wydajność i wyniki.
 • Spraw, aby cała organizacja była podekscytowana projektami, planami i wydarzeniami
 • Wykorzystaj naturalną energię niektórych pracowników do energetyzowania i napędzania projektu lub organizacji.
 • Wykorzystaj niekorzystne sytuacje, aby stworzyć impuls do tworzenia, naprawiania i przekierowywania...

B. Zwiększ  częstotliwość (nawet do ultradźwięków).

 • Więcej przerw, dłuższe urlopy, krótsze dni pracy
 • Częstsze oceny wydajności (zbliżające się do ciągłej informacji zwrotnej)
 • Ciągła komunikacja "pull" do mas
 • Częste wizyty kontrolne u klientów

C. Wykorzystaj częstotliwość rezonansową obiektu.

 • Skoordynuj niektóre działania operacyjne z innymi wydarzeniami (zakończ księgi tuż przed czasem podatkowym, zapewnij zasoby pracownicze (np. badania lekarskie) na pikniku firmowym).
 • Wiąż produkty lub usługi z innymi dużymi wydarzeniami (odzież na mistrzostwa świata w piłce nożnej, specjalna oferta dla kominiarzy przed Bożym Narodzeniem).
 • Dostarczaj produkty i usługi, które są skoordynowane z działaniami użytkownika, a nie wymagają od niego wygospodarowania czasu na korzystanie z nich.

D. Stosować wibracje piezoelektryczne zamiast mechanicznych, Stosuj połączone drgania ultradźwiękowe i oscylacji pola elektromagnetycznego. (Użyj zewnętrznych elementów do wytworzenia oscylacji/wibracji)

 • Energetyzuj zespół pieniędzmi, dumą i honorem
 • Wykorzystanie zespołów wielodyscyplinarnych do rozwiązywania problemów w tym samym czasie
 • Wykorzystanie wielu zespołów projektowych do zajęcia się nowym projektem

Zasada 19. Działania periodyczne (pulsacyjne)

A. Zamiast działań ciągłych, użyj działań okresowych lub pulsujących.

 • Otwarte nie ciągle lecz na śniadanie i na kolację
 • Światła drogowe
 • Zmiana linii produkcyjnej co drugi dzień.

B. Jeśli działanie jest już okresowe, zmień jego wielkość lub częstotliwość.

 • Przeprowadzanie kontroli jakości w nieregularnych odstępach czasu
 • Przeprowadzanie przeglądów pracowników dwa razy w roku zamiast raz w roku.
 • Nagradzanie za częste lub rzadkie korzystanie z usług

C. Wykorzystaj przerwy pomiędzy impulsami do wykonania innej czynności.

 • Wykonywanie wszystkich czynności konserwacyjnych systemu pomiędzy seriami produkcyjnymi
 • Organizuj imprezy integracyjne po zakończeniu dużego projektu
 • Ćwiczenie podczas lunchu
 • Przeprowadzenie serwisu samochodowego u klienta (np. wymiana przedniej szyby) w ciągu dnia pracy

Zasada 20. Ciągłe użyteczne działanie

A. Prowadzić pracę w sposób ciągły; sprawić, by wszystkie części obiektu pracowały z pełnym obciążeniem, przez cały czas.

 • Działalność produkcyjna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu
 • Wykorzystanie obiektów do innych zastosowań po godzinach pracy.
 • Upewnij się, że narzędzia kontroli w fabryce są w wysokim stopniu wykorzystane.
 • Wprowadzanie ulepszeń do procesu w sposób ciągły lub na koniec każdego cyklu produkcyjnego.

B. Wyeliminuj wszystkie jałowe lub przerywane działania lub prace.

 • Czytaj podczas jazdy na rowerze treningowym.
 • Używanie komputerów przenośnych podczas dojazdów do pracy.
 • Dostarczaj materiały idąc na spotkanie

Zasada 21. Przyspieszyć, Przeskok

A. Przeprowadzić proces lub pewne etapy (np. destrukcyjne, szkodliwe lub niebezpieczne operacje) z dużą prędkością.

 • Biegnij w deszczu.
 • Wykorzystanie blitzu zatrudnieniowego (błyskawiczne zatrudnianie)
 • Wszystkie ręce na pokład - comiesięczna inwentaryzacja
 • Szybkie wykonanie nieprzyjemnego, bolesnego lub nudnego procesu
 • Szybkie prototypowanie

Zasada 22. Zmień przeszkodę w korzyść

A. Wykorzystanie czynników szkodliwych (w szczególności szkodliwych wpływów środowiska lub otoczenia) do osiągnięcia pozytywnego efektu.

 • Każda prasa to dobra prasa - obracaj negatywny rozgłos
 • Przekształć skargi klientów w sukces dzięki wyjątkowej obsłudze
 • Dąż do uzyskania negatywnych informacji zwrotnych, aby zrozumieć, jak można się poprawić
 • Ucz się na swoich błędach

B. Wyeliminowanie pierwotnego szkodliwego działania poprzez dodanie go do innego szkodliwego działania w celu rozwiązania problemu.

 • Rozwiązanie problemu niechęci do długich godzin pracy poprzez wprowadzenie strachu przed niepowodzeniem w biznesie
 • Połącz w zespół trudnych pracowników
 • Nałożenie wysokiego podatku na benzynę
 • Zwiększ koszty usług, gdy zużycie wody wzrasta
 • Naliczaj wyższe opłaty za napoje alkoholowe, ponieważ klient spożywa ich więcej

C. Wzmocnienie szkodliwego czynnika do takiego stopnia, że nie jest już szkodliwy.

 • Wykorzystanie planowanego starzenia się (awaryjność produktu napędza sprzedaż).
 • Rotacja pracowników przez krótki czas na stanowiskach o wysokiej rotacji
 • Legalizacja narkotyków w celu wyeliminowania zysków z grup przestępczych
 • Parki dla psów (zmniejszenie psów bez smyczy w miejscach publicznych poprzez uwolnienie wszystkich psów w innych miejscach)

Zasada 23. Sprzężenie  zwrotne

A. Wprowadzenie informacji zwrotnej (odesłanie, kontrola krzyżowa) w celu usprawnienia procesu lub działania.

 • Śledzenie wykonania budżetu
 • Śledzenie wyników projektu
 • Statystyczna kontrola procesu
 • Program opinii pracowników
 • Program opinii klientów
 • Wykorzystanie ankiet klientów
 • Stałe monitorowanie wydajności (30 minut lub za darmo)
 • Dynamiczna tablica wyników firmy

B. Jeśli sprzężenie zwrotne jest już stosowane, zmień jego wielkość lub wpływ.

 • Ankietowanie każdego klienta na temat obsługi
 • Analizuj sugestie pracowników podczas cotygodniowych spotkań z pracownikami
 • Wyślij personel produkcyjny do współpracy z twórcami produktu
 • Wykorzystanie wielowariantowego procesu decyzyjnego do porównania różnych scenariuszy
 • Ignoruj opinie klientów
 • Wymagaj, aby każdy dział włączył informacje zwrotne od klientów do swoich działań
 • Codziennie sprawdzaj proces konkurenta

Zasada 24. Pośrednik

A. Skorzystaj z artykułu pośredniczącego lub procesu pośredniczącego.

 • Skorzystaj z usług organizatora przyjęć okolicznościowych
 • Korzystaj z usług kurierskich
 • Korzystaj z usług konsultantów
 • Korzystaj z usług mediatora
 • Zakontraktuj usługi pomocnicze (księgowość, płace, usługi krajobrazowe, itp.)
 • Korzystaj z usług pisarzy technicznych
 • Zleć komuś przeczytanie Twoich materiałów
 • Zostań hurtownikiem

B. Połącz tymczasowo jeden obiekt z drugim (który można łatwo usunąć).

 • Umieść kosztowną, pełną funkcji opcję i tanią, minimalnie wydajną opcję z programem który rzeczywiście chcesz sprzedać
 • Wykorzystaj wykonawców do pracy nad projektem
 • Pozwól zespołom na łączenie wysiłków przy trudnych projektach
 • Daj nowym pracownikom "kolegę" lub mentora
 • Współpracuj z inną organizacją, aby wykonać kontrakt większy niż ten, z którym każdy z was może sobie poradzić samodzielnie

Zasada 25. Samoobsługa

A. Spraw by obiekt służył sam sobie poprzez wykonywanie  funkcji pomocniczych

 • Wykorzystaj prace projektowe do szkolenia pracowników
 • Umieszczaj reklamy na swoich produktach
 • Zbieraj numery telefonów od kupujących dla przyszłych działań marketingowych i śledzenia danych demograficznych
 • Używaj numerów do śledzenia zapasów, aby nie tylko uruchamiać ponowne zamówienia, ale także aby zrozumieć zmiany sezonowe

B. Wykorzystanie zużytych (lub utraconych) zasobów, energii lub substancji.

 • Ogrzewaj obiekty ciepłem odpadowym z urządzeń procesowych
 • Przenieś nadmiar pracowników do specjalnych projektów w okresach spowolnienia gospodarczego
 • Dostarcz innym działom danych bazowych z miesięcznego procesu księgowania, aby wspierać ich w podejmowaniu decyzji
 • Handluj odpadami z innymi działami lub branżami i wykorzystuj je jako zasoby ("śmieci jednego człowieka są skarbem innego człowieka")
 • Odnawiaj stare obiekty w nowe powierzchnie produkcyjne lub biurowe

Zasada 26. Kopiowanie

A. Zamiast niedostępnego, drogiego czy kruchego przedmiotu, użyj prostszych i niedrogich kopii.

 • Wideokonferencje
 • Kupuj odbitki zamiast oryginałów
 • Wyeksponuj kopie drogich przedmiotów (np. Konstytucja USA)
 • Dawaj klientom próbki
 • Noś sztuczną biżuterię , a oryginały trzymaj w sejfie

B . Zastąp przedmiot lub proces kopiami optycznymi.

 • Wideokonferencje
 • Pokaż nieruchomość w programach telewizyjnych lub na stronie internetowej
 • Udostępniaj zdjęcia w Internecie
 • Skanuj dokumenty do plików PDF, które można udostępniać
 • Wykorzystaj zdjęcie założyciela na produktach
 • Umieść zdjęcie przełożonego w miejscu pracy
 • Sprzedawaj przez Internet bilety na imprezy z możliwością wydruku

C Jeśli używane są kopie optyczne, przejdź na IR lub UV (użyj odpowiedniego, nietypowego oświetlenia i obserwacji).

 • Przesyłaj obrazy produktów (blue-tooth) do telefonów komórkowych potencjalnych klientów, którzy przechodzą obok Twojego sklepu.
 • Użyj szerokiego wachlarza źródeł informacji zwrotnej (różnorodność opinii)
 • Patrz na swoją organizację i plany biznesowe przez wiele różnych obiektywów i perspektyw

Zasada 27. Nietrwałe lecz tanie

A. Zastąpić drogi obiekt wieloma tanimi obiektami, obniżając pewne cechy (np. żywotność).
(np. długość okresu serwisowania ).

 • Zaprojektuj produkty i usługi tak, aby były skuteczne przez krótki okres, a następnie zostały zutylizowane (publikacja dzienna, jednorazowe skrzynki na lód, zespół na jeden dzień, papierowe kubki, niedrogie produkty i usługi).
 • Modelowanie symulacyjne, modelowanie projektu lub zadania
 • Nagrywanie szczekania psa dla bezpieczeństwa domu
 • Wirtualne wycieczki
 • Symulator operacyjny do szkolenia w zakresie ciężkiego sprzętu

Zasada 28 Zastąpienie interakcji mechanicznej

A. Zastąpić element mechaniczny elementem sensorycznym (optycznym, akustycznym, smakowym lub zapachowym).

 • Wirtualna rzeczywistość
 • Biblioteka on-line
 • Dzwonki i światła ostrzegawcze na przejazdach kolejowych
 • Wykorzystanie zapachów z piekarni do przyciągnięcia klientów
 • Zapobieganie spożyciu przez zwierzęta płynu chłodzącego do samochodów poprzez dodanie składników o nieprzyjemnym smaku

B. Wykorzystanie pól elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych do interakcji z obiektem.

 • Identyfikatory magnetyczne pracowników umożliwiają wejście do obiektu
 • Wykrywacze metali na lotniskach
 • Wykorzystaj intuicję podczas rozwiązywania problemów

C. Zmiana z pól statycznych na ruchome, z pól nieuporządkowanych na pola uporządkowane.

 • Radar wymiatający (skanowanie otoczenia)
 • Elektryczne ogrodzenia obwodowe dla psów
 • Ręczny wykrywacz metali

D. Wykorzystanie pól w połączeniu z cząsteczkami aktywowanymi polem (np. ferromagnetycznymi).

 • Elektroniczna metka aktywuje czujniki (elektroniczna kasa), gdy klient opuszcza sklep
 • Wykorzystanie triangulacji do lokalizowania użytkowników telefonów komórkowych w siatce antenowej
 • Wyrównanie celów poprzez wystawienie organizacji na działanie źródeł informacji (pól)

Zasada 29. Pneumo i Hydrokonstrukcje

A. Używać gazowych i płynnych części obiektu zamiast części stałych (poduszka powietrzna, hydrostatyczna, hydroreaktywna).

 • Wykorzystanie wpływu lub nacisku otoczenia do wywołania działań
 • Przepływ usługi lub organizacji przez bazę klientów
 • Zamortyzowanie nagłych zmian w środowisku


Zasada 30. Elastyczne powłoki i cienkie warstwy

A. Wykorzystanie elastycznych powłok i cienkich folii zamiast struktur trójwymiarowych

 • Zmniejszenie liczby opcji dostępnych dla klientów poprzez ukierunkowanie profili klientów na różne wstępnie wybrane opcje
 • Wykorzystanie motywów wizualnych do tworzenia "odczuć" klientów na temat usług
 • Wykorzystanie video/filmów jako części materiałów sprzedażowych
 • Wykorzystanie struktur tymczasowych na potrzeby wydarzeń lub na krótki okres czasu

B. Izolowanie obiektu od środowiska zewnętrznego za pomocą elastycznych powłok i cienkich powłok.

 • Chronić część lub całość organizacji za pomocą przepisów i polityki
 • Tworzenie struktury zaszeregowania pracowników z różnymi korzyściami
 • Termiczne rękawy na kubki do kawy

Zasada 31. Porowatość

A. Spraw, by obiekt stał się porowaty lub dodaj elementy porowate (wkładki, powłoki, itp.).

 • Stwórz stałe "tymczasowe pozycje" w strukturze organizacyjnej, które będą okresowo obsadzane w miarę wymogów
 • Ustanowienie procesów absorbujących informacje ze wszystkich niezbędnych źródeł
 • Zainicjuj program urlopów naukowych
 • Łączenie usług z innymi dostawcami w celu stworzenia kompletnego pakietu dla klienta

B. Jeśli obiekt jest już porowaty, wykorzystaj pory do wprowadzenia użytecznej substancji lub funkcji.

 • Wypełnij dziury w strukturze organizacyjnej rozszerzonymi możliwościami (np. zatrudnij administratora z wykształceniem marketingowym).
 • Wykorzystaj dziury w strukturze organizacyjnej do wypełnienia przez wędrownego członka personelu, który pomaga wypełnić luki między
 • organizacyjnych i przepływu komunikacji
 • Użyj "lekkiej" lub szczupłej organizacji, aby wspierać zwinność i szybki czas reakcji
 • Tworzenie okien widokowych (kontrolowana przejrzystość) w organizacji, która z kolei korzysta z częściowej otwartości i dzielenia się

Zasada 32. Zmiany własności optycznych (zmiana kolorów)

A. Zmień kolor obiektu lub jego zewnętrznego otoczenia.

 • Zmień "nastrój" obszaru za pomocą oświetlenia i kolorów farb.
 • Zmień częstotliwość wydarzenia
 • Kodowanie kolorem ścieżek, procedur lub wyborów
 • Wskazywanie statusu lub poziomu alarmowego za pomocą kolorów

B. Zmienić przejrzystość obiektu lub jego otoczenia zewnętrznego.

 • Ukryć operacje przed klientem
 • Sprawić, aby wszystkie części operacji były przejrzyste dla reszty organizacji.
 • Rozwiązywanie wszystkich problemów w sposób bezpośredni i otwarty
 • Filtrowanie informacji dla klientów lub powiązanych grup roboczych

Zasada 33. Jednorodność

A. Spraw, aby obiekty oddziaływały z danym obiektem z tego samego materiału (lub materiału o identycznych właściwościach).

 • Prowadzenie działalności bazowej z innymi organizacjami i konkurentami
 • Wymiana pracowników z innymi organizacjami
 • Tymczasowe zadania w innych działach
 • Współdzielenie danych z innymi częściami operacji
 • Sprawić, aby wszyscy członkowie zespołu pracowali na podstawie tych samych planów
 • Uczestniczenie w konferencjach
 • Organizuj wydarzenia branżowe i dziel się wiedzą
 • Pozwól, aby najlepsi pracownicy z różnych działów pracowali razem nad projektami

Zasada 34. Odrzucenie i regeneracja

A. Spraw, by części obiektu, które spełniły swoje funkcje, zniknęły (wyrzucenie przez rozpuszczenie) lub modyfikuj je bezpośrednio podczas działania.

 • Zlecaj nowym pracownikom wykonywanie ogólnych usług o szerokim zakresie, w miarę jak zbliżają się do swojego przeznaczonego stałego stanowiska
 • Zadania tymczasowe
 • Wykorzystaj zewnętrznych dostawców usług do jednorazowych lub powtarzających się zadań

B. I na odwrót, odnawiaj zużywające się części obiektu bezpośrednio w eksploatacji.

 • Zapewnienie wsparcie okresowe dla  zdrowia psychicznego i usług regeneracyjnych  dla pracowników.
 • Daj kompensatę za pracę w nadgodzinach
 • Wspieraj energię  pracowników poprzez świętowanie wydarzeń związanych z osiąganiem wyznaczonych celów
 • Programy ciągłego szkolenia

Zasada 35. Zmiany parametru

A. Zmiana stanu fizycznego obiektu (np. na gaz, ciecz lub ciało stałe).

 • Modelowanie/Symulacja
 • Profilowanie klientów
 • Wirtualna interakcja (spotkania, zakupy, itp.)
 • Telepraca

B. Zmiana stopnia koncentracji lub konsystencji.

 • Happy hour
 • Specjalności sezonowe
 • Specjalne zespoły do obsługi specjalnych wydarzeń (planowanie, prognozowanie, itp.)
 • Wszystkie ręce na pokład - tydzień konserwacji

C. Zmiana stopnia elastyczności.

 • Możliwość dostosowania usług do potrzeb klienta
 • Elastyczne godziny pracy w oparciu o wymagania
 • Elastyczne godziny pracy dla pracowników
 • Rotujący pracownicy, którzy zapewniają wsparcie, kiedy i gdzie jest ono potrzebne, w oparciu o zmieniające się potrzeby firmy potrzeby

D. Zmień temperaturę.

 • Uspokój obawy pracowników w trudnych ekonomicznie czasach
 • Wzmocnij siłę roboczą poprzez dzielenie się celami organizacyjnymi
 • Koordynuj wysiłki organizacyjne poprzez wyznaczanie ambitnych celów

Zasada 36. Przejście fazowe

A. Wykorzystaj zjawiska zachodzące podczas przechodzenia faz.

Wykorzystaj okres odprężenia po zakończeniu dużego projektu do refleksji nad wykonaniem planowania strategicznego.

Wykorzystaj duże zmiany na rynku, aby wejść (lub wyjść) z rynku

Wykorzystaj fazy rozwoju zespołu (Formowanie, Burza, Normowanie, Wykonywanie) do refleksji nad przeszłymi i  żeby wyznaczyć cele dla nowych poziomów wydajności

Zasada 37. Rozszerzalność termiczna (cieplna)

A. Wykorzystanie rozszerzalności cieplnej (lub kurczenia się) materiałów.

 • Wykorzystanie chętnych ochotników do pracy nad projektem w przeciwieństwie do niezbyt entuzjastycznych rekrutów.
 • Wykorzystaj "gorący" rynek do wprowadzenia nowych produktów i usług.
 • Wykorzystaj "gorący" rynek, aby zapewnić bufor przy wprowadzaniu nowych operacji biznesowych, podziałów pracy, lub rozwijania nowych możliwości.

B. Jeśli stosuje się rozszerzalność cieplną, należy użyć wielu materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej.

 • Umieść swoich najbardziej energicznych ludzi na najbardziej wymagających stanowiskach
 • Umieszczaj najbardziej energicznych ludzi w obszarach o najwolniejszym wzroście
 • Twórz zespoły robocze z osób o różnych atrybutach (zestawy umiejętności, poziomy energii, obszary zainteresowań).

Zasada 38. Wzmocniona interakcja

A. Zastąp zwykłe powietrze powietrzem wzbogaconym w tlen (wzbogacona atmosfera)

 • Nawiązanie współpracy z nowym partnerem (wewnętrznym lub zewnętrznym) w celu planowania
 • Zapewnienie pracownikom bodźców do osiągania wyników
 • Zaangażowanie całej organizacji w promocje i programy specjalne
 • Wprowadzić trenerów wydajności
 • Wprowadź nową krew do organizacji (nowo zatrudnieni, kontrahenci, organizacje non-profit, itp.)

B. Zastąp wzbogacone powietrze czystym tlenem (atmosfera o wysokim stopniu wzbogacenia).

 • Powiązanie poziomu wynagrodzeń pracowników bezpośrednio z wynikami firmy
 • Wykorzystaj odosobnienia lub sesje planowania "poza siedzibą" - jako wysoce skoncentrowane środowisko
 • Usuń wszystkie pozasłużbowe oczekiwania managerskiego zakresu
 • Przenieś część operacji bezpośrednio do obszaru, który obsługuje (piętro klienta, wewnętrzny dział produkcji, itp.).

C. Wystaw powietrze lub tlen na działanie promieniowania jonizującego, D. Używaj  zjonizowanego tlenu, E. Zastąp zjonizowany tlen ozonem (atmosfera wzbogacona o "niestabilne pierwiastki").

 • Przyspieszenie premii przy przyspieszonych wynikach
 • Wykorzystanie wymuszonej dystrybucji ocen wydajności i wynikających z nich nagród
 • Wspieranie czarnych owiec w organizacji
 • Wprowadzanie adwokatów diabła
 • Oferowanie pracy wysokiego ryzyka z równie wysokimi nagrodami
 • Działaj w bardzo płynny i nieco zmienny sposób

Zasada 39. Środowisko obojętne

A. Zamień normalne środowisko na obojętne.

 • Spłaszcz swoją organizację i sprowadź podejmowanie decyzji na najniższy możliwy poziom
 • Wyeliminowanie płac za wyniki i zastąpienie ich stopniami płac stylizowanymi na rządowe
 • Stwórz środowisko pracy, które sprzyja pracy zespołowej i współpracy, a nie indywidualizmowi i rywalizacji.
 • Stwórz spokojny i relaksujący klimat pracy
 • Opracuj i przećwicz plany awaryjne - żadnych reakcji histerycznych

B. Dodaj neutralne części lub obojętne dodatki do obiektu.

 • Wykorzystanie bezstronnych stron do przeglądania i dostarczania informacji zwrotnych na temat planów i programów
 • Stwórz w środowisku pracy obszary neutralne
 • Niech przedstawiciele klienta stanowią neutralny bufor pomiędzy organizacją a jej klientami
 • Zapewnij swoim klientom rozrywkę, gdy muszą czekać

Zasada 40. Materiały kompozytowe

A. Zmiany z jednolitych na złożone (wielokrotne) struktury. (Świadomość i wykorzystywanie kombinacji różnych umiejętności i zdolności).

 • Zapewnij różnorodność w swoim miejscu pracy i w zespołach projektowych
 • Przekazuj informacje w wielu różnych formatach i za pomocą różnych mediów
 • Włączaj wszystkie istotne dyscypliny do zespołów programowych i projektowych (finanse, inżynieria, HR, sprzedaż itp.),
 • Patrz na problemy i zagadnienia z jak największej liczby punktów widzenia
 • Uzyskaj wkład od szerokiego grona osób
 • Wykorzystanie w zespołach graczy strategicznych i taktycznych
 • Zapewnienie mieszanki mocnych stron w całej organizacji
 • Korzystaj z usług konsultantów na niektórych stanowiskach
 • Stwórz konkretne zadania dla każdej osoby w organizacji


Bardzo dziękuję Michałowi Pawlaczkowi za wiele godzin spędzonych na tłumaczeniu tego dokumentu.