Czym jest DFA?

Projektowanie pod montaż – Design for Assembly (DFA) to początkowo było tylko kilka zasad i wskazówek dla konstruktorów. Praktyka inżynierska przez lata w niezależnych firmach wypracowała z tego dwa główne obszary:


– Jak radykalnie zmniejszyć ilości części składowych wyrobu przy zachowaniu funkcjonalności?

– Jak na etapie projektowania można ułatwić przyszły montaż wyrobu?


Aż 70% ostatecznego kosztu produkcji wynika z zaprojektowania wyrobu, dlatego to tu – są możliwe największe oszczędności. O wiele taniej jest zmieniać rysunki CAD przyszłego wyrobu niż modyfikować istniejącą linię produkcyjną.


Lepsza konstrukcja natychmiast przekłada się na wyniki. Sercem nie jest wcale teoria (która jest prosta), ale przełożenie jej na praktykę.


Oto przykład redukcji ilości części obudowy elektromagnesu, którego łączny koszt dzięki DFA udało się obniżyć o 63%:

źródło własne


Zmniejszenie liczby części to wiele zalet. Kiedy jeszcze ułatwimy montowanie tych części oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale zwiększamy też niezawodność produktu.  Prostszy montaż to także mniej stanów magazynowych, mniejsza ilość stanowisk i mniejszy metraż konieczny do produkcji. Oszczędności pojawiają się także w mniejszej liczbie zamówień na części i ich wycen, a także zmniejszonych testach i prototypach.


DFA tak jak TRIZ pobudza kreatywność i dzięki wybranym narzędziom poprzez TRIZ można wzmóc efektywność DFA. Choć oba systemy powstały zupełnie niezależnie, DFA podobnie jak TRIZ ma swoje wskazówki inspirujące do nieszablonowego myślenia – na przykład „zrezygnuj z elementów łączących”. Zdaniem Michała Hałasa, DFA z uwagi na mały rozmiar można by nazwać mikro-TRIZ-em do projektowania pod montaż.


DFA w teorii wydaje się proste. Całe sedno tkwi w praktycznym zastosowaniu. W czasie naszego szkolenia skupiamy się właśnie na praktyce, bo to przekłada się na rezultaty. Nasz trener jest inżynierem mechanikiem z bogatym doświadczeniem w DFA, uczestnicy chwalą jego dynamiczny i fachowy sposób prowadzenia zajęć.


Jerzy Obojski i Michał Hałas

Najbliższe szkolenie otwarte z DFA


optymalizacja konstrukcji

przykład optymalizacji mocowania

Leave review
Udana optymalizacja u Chińskiego producenta automotive. Uzywając Desing For...
Czytaj dalej
Stave Falls case study

Stave Falls case study

Leave review
Zainspiruj się przypadkiem elektrowni w Stave Falls - kreatywne rozwiązania...
Czytaj dalej
redukcja kosztów produkcji poprzez uproszczenie konstrukcji wyrobu

redukcja kosztów produkcji przy wyższej jakości

Leave review
zapis osiemnastominutowego webinarium z Michałem Hałasem na temat: Optymali...
Czytaj dalej
Bajka o 2 silosach

Bajka o dwóch silosach

Leave review
Dwóch szefów okopało się w swoich silosach. Okazało się jednak, że jest spo...
Czytaj dalej
Rusztowanie myslowe w burzy mózgów

Rusztowanie myślowe i burza mózgów

Leave review
Prawdziwie profesjonalna burza mózgów wymaga otwarcia na pomysły inteligent...
Czytaj dalej