Czym jest DFA?

Projektowanie pod montaż – Design for Assembly (DFA) rozwinęło się w ostatnich 40 latach w USA. Praktyka inżynierska przez lata  wypracowała z tego dwa główne obszary:


– Jak radykalnie zmniejszyć ilości części składowych wyrobu przy zachowaniu funkcjonalności?

– Jak na etapie projektowania można ułatwić przyszły montaż wyrobu?


Aż 70% ostatecznego kosztu produkcji wynika z zaprojektowania wyrobu, dlatego to tu – są możliwe największe oszczędności. O wiele taniej jest zmieniać rysunki CAD przyszłego wyrobu niż modyfikować istniejącą linię produkcyjną.


Lepsza konstrukcja natychmiast przekłada się na wyniki. Sercem nie jest wcale teoria (która jest prosta), ale przełożenie jej na praktykę.  Nawet doświadczonych inżynierów zwykle blokuje to, że nie wierzą, że aż tak bardzo radyklanie można uprościć konstrukcję.


Oto przykład takiej redukcji ilości części obudowy elektromagnesu, którego łączny koszt dzięki DFA udało się obniżyć o 63%:

Źródło własne, obudowa mimo niższego kosztu, nadal spełnia swoją funkcję.


Zmniejszenie liczby części to wiele zalet. Kiedy jeszcze ułatwimy montowanie tych części oszczędzamy nie tylko pieniądze, ale zwiększamy też niezawodność produktu.  Prostszy montaż to także mniej stanów magazynowych, mniejsza ilość stanowisk i mniejszy metraż konieczny do produkcji. Oszczędności pojawiają się także w mniejszej liczbie zamówień na części i ich wycen, a także zmniejszonych testach i prototypach.


DFA tak jak TRIZ pobudza kreatywność i dzięki wybranym narzędziom poprzez TRIZ można wzmóc efektywność DFA. Choć oba systemy powstały zupełnie niezależnie, DFA podobnie jak TRIZ ma swoje wskazówki inspirujące do nieszablonowego myślenia – na przykład „zrezygnuj z elementów łącznych, utrzymując dotychczasową funkcjonalność"


DFA w teorii wydaje się proste. Całe sedno tkwi w praktycznym zastosowaniu. W czasie naszego szkolenia skupiamy się właśnie na praktyce, bo to przekłada się na rezultaty. Nasz trener to doświadczony inżynier, uczestnicy chwalą jego dynamiczny i fachowy sposób prowadzenia zajęć.


Jerzy Obojski i Michał Hałas

Szerszy artykuł o DFA - złoto ukryte u konstruktorów

Najbliższe szkolenie otwarte z DFA