Polacy w TRIZ

Tutaj przybliżamy sylwetki ludzi, którzy zrobili coś dla TRIZ w Polsce.


Zaproponuj kogo dodać, pisząc do mhalas@oditk.pl
Marek Zaleski

21.08.2018

Dyrektor Industrializacji, Członek Zarządu, Sonion. Entuzjasta TRIZ i DfA


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej, Polsko -Francuskeigo Studium Zarządzania Sytemami Przemysłowymi i MBA na Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od 18 lat związany z duńskim producentem komponentów do aparatów słuchowych firmą Sonion.  Początkowo jako kierownik Działu Utrzymania Ruchu a od 11 lat Dyrektor Industrializacji – działu dostarczającego wyposażenie produkcyjne dla azjatyckich oddziałów wytwórczych Sonion. W czasie swojej kariery był inicjatorem i uczestnikiem wielu projektów budowy linii produkcyjnych do elementów skali mikro, jakimi są mikrofony i głośniki do aparatów słuchowych. Entuzjasta TRIZ,  DfA (projektowania pod montaż) i zdrowego rozsądku. Występował na międzynarodowym TRIZfest 2017 i Technovation Forum w 2018. Prywatnie miłośnik sportów wodnych i wszystkiego co napędzane jest silnikiem spalinowym.
Sebastian Koziołek

9.07.2018

Naukowiec z Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Mechanicznego w Katedrze Konstrukcji i Badań Maszyn.


Dr inż. Sebastian Koziołek jest mobilnym naukowcem rozwijającym dziedziny nauki w zakresie przewidywania rozwoju technologii oraz inżynierii wynalazczości i jej zastosowania w rozwiązywaniu złożonych mechanicznych problemów inżynierskich oraz projektowania nowych produktów i usług. Jest laureatem europejskiego programu Leonardo da Vinci, w ramach którego zaprojektował instalację do mieszania składników w produkcji art. farmaceutycznych w firmie produkcyjnej SkidTek w Irlandii. Trzykrotny stypendysta programu dla najlepszym młodych naukowców Politechniki Wrocławskiej. Uczestnik prestiżowego programu MNiSzW „TOP 500 Innovators” w ramach którego odbył staż na uniwersytecie Stanforda w Dolinie Krzemowej w zakresie komercjalizacji wyników badań. Prowadzi prace badawcze z zastosowaniem TRIZ w zakresie przewidywania rozwoju technologii, projektowania wynalazczego, odnawialnych źródeł energii, kreatywności oraz zarządzania, współpracując z wieloma zagranicznymi jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami na całym świecie. Od października 2017r pełni również funkcję prezesa europejskiego stowarzyszenia ETRIA – European TRIZ Association.Leszek Chybowski

11.04.2014

Oficer mechanik okrętowy, certyfikowany inżynier niezawodności, naukowiec, wynalazca,


redaktor naczelny Zeszytów Naukowych Akademii Morskiej w Szczecinie. Laureat programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization zrealizowanego na Uniwersytecie Stanforda. Członek Europejskiego Stowarzyszenia TRIZ (ETRIA), PTN Silników Spalinowych, International Group On Reliability, ewaluator ponad dwustu międzynarodowych i krajowych projektów B+R m.in. w programach Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, COST, ERA-NET, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Współorganizator seminariów poświęconych wynalazczości oraz warsztatów kreatywnego rozwiązywania problemów m.in. podczas ogólnopolskiego festiwalu Design Thinking Week w 2014, 2015 i 2017r. Popularyzator wykorzystania TRIZ w praktyce inżynierskiej. Autor publikacji na temat innowacyjności i zastosowań heurystyki.Nikodem Gabriel

21.03.2017


Kierownik dużej malarni proszkowej. Przez 16 lat kariery zawodowej pracował w firmach z branży metalowej i malarniach proszkowych zajmując się procesami, jakością, by docelowo zająć się zarządzaniem. W tym czasie miał okazję pracować z Lean i 6sigma. TRIZ’em interesuje się od 3 lat. Dzięki jego inicjatywie pracownicy A-lakiernia prowadzą regularne spotkania rozwiązujące praktyczne problemy narzędziami TRIZ.
O sobie pisze „Nie czuję jeszcze, że coś dla TRIZ’a zrobiłem. Po prostu staram się moich pracowników rozwijać, a TRIZ zdejmuje im klapki konia dorożkarskiego…”Jerzy Obojski

23.05.2016

Główny Specjalista R&D w ABB. Praktyk, autor wielu patentów i fascynat TRIZ.


Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na Wydziale Nauk Technicznych. Wiedzę praktyczną zdobywał, jako konstruktor ram rowerowych – KROSS S.A.; konstruktor pomp i kotłów – Wimest Sp. j.; kierownik narzędziowni – Metaltech Piasecki Sp. j. Obecnie Główny specjalista ds. zapewnienia, jakości w procesie rozwoju nowych produktów w R&D ABB, Kraków. Propagator, konsultant i trener TRIZ z 6 letnim doświadczeniem. Korzystając z TRIZ analizuje nowe projekty R&D i wspiera zespoły tworzące nowe rozwiązania. Ostatnio więcej czasu spędza w Azji niż w Europie, co chwilę lata pomagać – szczególnie chińskim i indyjskim oddziałom ABB we wprowadzaniu TRIZ. Konsultuje także projekty oszczędnościowe oraz jest wzywany do najtrudniejszych problemów koncernu ABB.Tomasz Michalik

12.05.2016

Dyrektor Techniczny w białostockiej fabryce Standard Motor Products. Praktyk i popularyzator TRIZ.


Ukończył Wydział Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Po kilku latach z pracy naukowej przeszedł do przemysłu. Z sukcesem kontynuował karierę pracując i kierując pracą w Działach Rozwoju i Technologii w dużych międzynarodowych firmach jak Philips, Rosti i obecnie SMP Poland. Przez te wszystkie lata popularyzował wśród swoich pracowników narzędzia związane z rozwiązywaniem problemów oraz prowadzeniem projektów. Autor wielu rozwiązań związanych z redukcją zmienności procesów produkcyjnych, optymalizacją kosztów wytwarzania oraz analizy wartości projektowanych i produkowanych wyrobów z sektora podzespołów elektronicznych, małego AGD oraz wyrobów dla przemysłu motoryzacyjnego. Z TRIZ związany od 1998 roku, kiedy po raz pierwszy o nim usłyszał w zakładzie Philips Components w Skierniewicach. Jest popularyzatorem TRIZ wśród swoich pracowników oraz w regionie Podlaskim.Jan Boratyński

29.04.2016

Pierwszy popularyzator TRIZ w Polsce, od 1996 prowadzi w miesięczniku Młody Technik dział: „Klub wynalazców”, tłumacz książek i publikacji o TRIZ na język polski.


Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, początkowo związany z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie (dawny IOS), później z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach. Z tematyką TRIZ zetknął się w 1974 roku. Stan wojenny przerwał jego karierę naukową. W 1982 roku powrócił do pracy zawodowej, działając głównie jako konstruktor maszyn i urządzeń technologicznych (m.in. automatów pakujących). W latach 1993 – 98  jako dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sędziszowie propagował TRIZ w szkoleniu młodzieży. Był inicjatorem stworzenia Fundacji TRIZ Polska w Kielcach. Posiada III stopień certyfikacji MATRIZ.