Dlaczego TRIZ jest efektywny?

Zapraszam do prezentacji wyjaśniającej fenomen narzędzi TRIZ w przełamywaniu fiksacji funkcjonalnej (inercji psychologicznej, bezwładności myślenia). Dlaczego intuicyjne podejście zawodzi nas przy rozwiązywaniu trudniejszych problemów? Zobaczysz też przykłady pokazujące, że faktycznie się fiksujemy i nie potrafimy zobaczyć rozwiązań, które wcale nie były daleko.