redukcja kosztów produkcji przy wyższej jakości

Poniżej zapis osiemnastominutowego webinarium z Michałem Hałasem, które odbyło się 3 czerwca na zaproszenie Rotary Klub Białystok.

Temat: Optymalizacja konstrukcji wyrobu pod montaż tak, aby znacząco zredukować koszty produkcji, przy jednoczesnym wzroście jakości.


Zwykłe obniżanie kosztów prowadzi do pogarszania materiałów i komponentów a czasami do zwiększenia błędów w montażu. Tak jednak nie musi być, jeśli zoptymalizujemy projekt konstrukcyjny pod montaż, co w Polsce wcale nie jest częstą praktyką.

Po webinarium były odpowiedzi na pytania uczestników co już nie zostało nagrane. Był przykład z branży energetycznej i o ułatwieniach w montażu na które nakierowuje DFA.

Oto dodatkowe materiały w temacie: