Zespoły mieszane – jak zwiększenie liczby kobiet w zespołach R&D wpływa na ich funkcjonowanie