Równanie innowacyjności

Równanie innowacyjności - całościowe podejście do innowacji


Jeśli zdefiniujemy innowację, jako generowanie i wdrażanie nowych pomysłów, to skuteczna strategia musi być całościowa w odniesieniu do ludzi, ich umiejętności i zdolności, motywacji i środowiska. Artykuł przedstawia równanie innowacji z rolą, jaką może odegrać TRIZ, a także podkreśleniem znaczenie wiedzy i zarządzania projektem w holistycznym podejściu do innowacji.


Równanie innowacyjności


W Internecie można znaleźć różne równania wyrażające innowacyjność, wszystkie są użyteczne, jednak to poniższe w oparciu o moje doświadczenie 39 lat pracy w przemyśle lotniczym w Rolls-Royce, oddaje całościową naturę tego zjawiska:


Innowacja = Kreatywność  x  Wiedza  x  Zarządzanie ProjektemPierwszą rzeczą, którą warto zauważyć w tym równaniu, to jest tu relacja mnożenia. Na przykład, niezależnie ile masz kreatywności i wiedzy, jeśli nie będziesz mieć umiejętności zarządzania projektem twoja innowacja sprowadzi się do zera. To oznacza, że twoja umiejętność tworzenia innowacji będzie dławiona poprzez najsłabsze ogniwo, czy jest to kreatywność, wiedza czy zarządzanie projektem.


Kreatywność


Kreatywność jest powszechnie uznawana za konieczną do innowacji i rozwiązywania problemów.  

Większość wzorów na innowacyjność stawia kreatywność na wysokiej pozycji i większość technik rozwiązywania problemów lub doskonalenia procesu wcześniej lub później ma etap nazywany „wygeneruj pomysły”. Większość jednak nie daje w tym żadnej pomocy. Oczywiście istnieją dookoła różne techniki, które pomogą - na przykład Burza Mózgów lub Myślenie Lateralne, ale nawet z nimi to co może być tak frustrujące to fakt, że jest to bardzo losowy proces i trudno go włączyć gdy naprawdę jest potrzebny. Wydaje się, że nasze umysły są w taki sposób stworzone. Ale gdy nie myślisz o problemie, to rozwiązanie po prostu potrafi wyskoczyć Ci z głowy. Ale czy tak to musi  wyglądać?

Inną powszechną obserwacją jest to, że niektórzy ludzie wydają się bardziej kreatywni niż inni. To rodzi pytanie – czy jesteśmy przyklejeni do tego poziomu kreatywności z którym się urodziliśmy?

Wkrótce dojdziemy do konkluzji, że odpowiedź na oba pytania brzmi NIE!


Największe Studium Kreatywności


TRIZ jest metodologią rozwiniętą w Rosji ponad 50 lat temu. Oparta jest na badaniach ponad 2 milionów patentów, przez co jest największym w świecie studium kreatywności i innowacyjności. Firma Oxford Creativity pomogła Rolls-Royce wdrożyć TRIZ około 20 lat temu i od czasu przejścia na emeryturę współpracuje z Oxford Creativity w facylitowaniu warsztatów rozwiązujących problemy w wielu organizacjach. Oto kluczowe wyniki badań TRIZ:

  • Wszystkie innowacje wypływają z zastosowania niewielkiej liczby zasad inwentyki, które pozwoliły stworzyć „40 zasad TRIZ”
  • Systemy Techniczne i Technologia rozwijają się według trendów, które są przewidywalne.
  • Najsilniejsze rozwiązania minimalizują wprowadzanie dodatkowych zasobów poprzez maksymalne użycie zasobów istniejących, nawet używając niechcianych lub szkodliwych elementów. To czyni TRIZ tak efektywnych w znajdowaniu prostych, niskobudżetowych rozwiązań.
  • Najsilniejsze rozwiązania eliminują sprzeczności i kompromisy, które zwykle uznaje się za fundamentalne i niekwestionowane.


Systematyczna natura TRIZ jest jednym z powodów, dlaczego tak silnie przemawia do inżynierów. Systematyczność i kreatywność to nie są słowa, które zwykle łączy się razem, ale w TRIZ właśnie tak jest. W obszarze inżynierii istnieje narzędzie zwane Knowledge Based Engineering (KBE, Inżynieria oparta o wiedzę), która osadza wiedzę w modelach geometrycznych, dzięki czemu można je zastosować do nowych wymagań znacznie szybciej, a nawet automatycznie. W ten sam sposób TRIZ umożliwia "Know Based Creativity" czyli Kreatywność Opartą o Wiedzę, dzięki której szybciej powstają lepsze pomysły.


Czy korzyści TRIZ wytrzymują naukową krytykę?


W swoim artykule „Oceniając wpływ szkoleń z kreatywności TRIZ: studium praktyczne w zarządzaniu R&D” Kamal Birdi, Des Leach i Wissam Magadley opisują badania na przestrzeni 3 lat porównujące inżynierów, którzy byli przeszkoleni z TRIZ i tych, którzy takich szkoleń nie przechodzili. Ostatni paragraf tego raportu brzmi tak:


"Podsumowując, niniejsze badanie wykazało, że szkolenie kreatywności oparte o TRIZ może poprawić zarówno twórcze umiejętności rozwiązywania problemów i motywację w perspektywie krótkoterminowej, jak i przyczynić się do poprawy kreatywności inżynierów w miejscu pracy w dłuższej perspektywie. Chociaż dowody na lepsze wdrażanie tych pomysłów do realizacji w wyniku szkolenia były zmienne, podano wystarczające przykłady, aby uzasadnić koszty prowadzenia programu takich szkoleń w ramach obszaru badawczo-rozwojowego. "

Ten rodzaj oceny naukowej jest rzadkością. Dowody na wzrost kreatywności były silne, ale dowody na zwiększenie realizacji pomysłów były zmienne. Odzwierciedla to holistyczny charakter innowacji. Innowacja jest o wiele ważniejsza niż generowanie pomysłów, dlatego istnieje więcej w równaniu innowacyjności niż tylko kreatywność.


Wiedza

Wiedza jest drugą zmienną we wzorze na innowacyjność. Wiedza i zrozumienie są istotnym elementem każdego procesu biznesowego, podobnie jest w przypadku innowacji. Potrzebujesz wiedzy, aby zadać właściwe pytania, nie mówiąc już o właściwych problemach do rozwiązania. Wiedza jest również niezbędna przy ocenie nowych pomysłów i ich ulepszaniu. Ocenianie i odrzucanie pomysłów jest istotnym krokiem w tym procesie, ale twoja wiedza może również wpaść w pułapkę psychologicznej inercji. Eksperci potrafią być bardzo dobrzy w mówieniu Ci, dlaczego nie można tego zrobić. Dlatego tak ważne jest zawieszenie oceny w początkowej fazie każdego twórczego działania. Osąd i wiedza muszą być stosowane, ale we właściwym czasie. Z historii wiemy o przełomowych wynalazkach, które mogli osiągnąć ci, którzy nie wiedzieli, że nie można tego zrobić.


Drugim istotnym elementem wiedzy jest uczenie się i zjawisko o nazwie Krzywa uczenia się:

Krzywa uczenia aż prosi się o pytanie – czy potrafimy uczyć się szybciej? Bo jeśli potrafimy uczyć się szybciej, to szybciej też potrafimy tworzyć innowacje. Potrzebujemy sposobów by przyśpieszyć nasze uczenie się.


Zarządzanie Projektem

Trzecią zmienną w równaniu innowacji jest zarządzanie projektem. To może zaskoczyć niektórych z was. Nieczęsto zdarza się wspomnieć o Zarządzaniu Projektem i Innowacjach w tym samym zdaniu, ale z mojego doświadczenia wynika, że zarządzanie projektem jest absolutnie niezbędne dla każdej innowacji o znacznej złożoności. Przyjrzymy się, co oznacza zarządzanie projektami w kontekście innowacji.


Równanie zmiany

Innowacja wiąże się ze zmianami, a zmiany zachodzą za pośrednictwem ludzi, więc teraz chcę wprowadzić Równanie Zmiany.


  Korzyść Biznesowa ze Zmiany =  Zdolności x Motywacja x Możliwości


Ponownie jest tu mnożenie, więc nie ma znaczenia, ile zdolności i możliwości masz do wprowadzenia zmiany, jeśli nie masz motywacji, korzyść biznesowa wyniesie zero. Zdolności (czyli  potencjał) obejmuje umiejętności, wiedzę, narzędzia i trening. I jestem pewien, że wszyscy uznalibyśmy dużą wagę motywacji. Ale słyszy się o zagonieniu, gdy nie ma nawet czasu, aby zrobić to, co trzeba zrobić. Ważne jest, aby prowadzący stworzyli Możliwość wprowadzania zmian, tak jak to dzieje się w przypadku liderów innowacji.


9 Okien Innowacji

Teraz przedstawię narzędzie, które możemy wykorzystać, aby rozwiązać równanie innowacji, "9 Okien Innowacji". Każde okno jest kombinacją zmiennej z równania innowacji ze zmienną z równania zmiany. Podobnie jak w przypadku równań, każde okno jest istotną częścią generowania korzyści biznesowych z innowacji. Możesz mieć wszystko inne, ale jeśli nie ma motywacji do zastosowania swojej wiedzy do pomysłu, korzyść będzie równa zeru.

Możemy użyć tego narzędzia do całościowego uchwycenia obecnego stanu naszego procesu innowacyjnego, jego mocnych i słabych stron, a także do wygenerowania sposobów udoskonalenia naszego procesu innowacyjnego poprzez zaproponowanie pomysłów na ulepszenie każdego okna, szczególnie okien, które są najsłabsze.


Szkolenie TRIZ zwiększy twoją kreatywność, ale jak zauważył Birdi i pozostali autorzy, zwiększy również motywację do kreatywności i innowacji. Ponieważ TRIZ to także Kreatywność Oparta na Wiedzy, umożliwia dostęp do ekstraktu światowej wiedzy w rozwiązywaniu problemów. Warsztaty rozwiązywania problemów TRIZ to dobry sposób na stworzenie możliwości i motywacji dla pracowników do angażowania się w kreatywność i dzielenie się wiedzą.


Podsumowanie

Wprowadziłem równanie innowacyjności i równanie zmiany, aby uzyskać całościowe zrozumienie innowacji i połączyć je w narzędzie 9 Okien Innowacji, mające pomóc nam ulepszyć nasz proces innowacji. Wspomniałem też metodologię TRIZ, która nie tylko poprawia nasze możliwości twórcze, ale także naszą motywację do innowacji.


Na dłuższą metę jedynym trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej jest zdolność twojej organizacji do tworzenia innowacji szybciej niż konkurencja

(parafraza cytatu Petera Senge).


David Knott

(tłumaczenie Michał Hałas)

David Knott odwiedził nasz kraj w marcu 2019 aby w swoim wystąpieniu podzielić się z dyrektorami technicznymi, CTO, dyrektorami R&D swoimi strategicznymi przemyśleniami dotyczącymi innowacyjności. Ten artykuł jest skrótem tego wystąpienia, ukazał się także w magazynie production-manager.pl w kwietniu 2019.