Slideshare z webinarium o Trendach Rozwoju

Polecamy także w temacie – artykuł tego autora  „Prognozy Krzywej S„.