Najkrócej – czym jest TRIZ

TRIZ to metodologia i zestaw narzędzi, zwiększający efektywność innowacyjnego myślenia inżynierów poprzez odblokowanie psychologicznych barier.


TRIZ to systematyczne podejście do generowania nieszablonowych pomysłów. Narzędzia TRIZ pomagają przełamać twórczą niemoc (kanalizację myślenia) u doświadczonych specjalistów poprzez inspiracje rozwiązaniami zapożyczonymi z innych dziedzin. TRIZ został stworzony dla inżynierów i największe zastosowanie ma przy rozwiązywaniu problemów technicznych i w R&D.

Rys 1. W odróżnieniu od intuicyjnego podejścia TRIZ jest systematyczny.


TRIZ oparty jest na odkryciu Henryka Altszullera, że sednem każdego trudnego problemu jest wewnętrzna sprzeczność. TRIZ ma na to nieintuicyjne lekarstwa – proponuje całe zestawy sposobów na przełamywanie sprzeczności. Jest to nieintuicyjne, dlatego że dla sprzeczności zwykle poszukujemy kompromisu, kompromisy jednak dają rozwiązania przeciętne, a nie innowacyjne.

Rys 2. Przykład rozwiązanej sprzeczności. Przez dekady kompromisowym rozwiązaniem zabezpieczania butelek przed dziećmi były silnie zakręcone zakrętki. Wtedy jednak nawet dla niektórych dorosłych otwarcie takiej zakrętki sprawiało kłopot. Przedstawione przełamanie tej sprzeczności z jednej strony zabezpiecza przed dziećmi, a z drugiej pozwala na użycie nawet tym dorosłym którzy mają mniej siły w rękach.


Wysoka efektywność TRIZ nie przychodzi jednak bez kosztów. Trudność stosowania tych narzędzi związana jest ze zmianą głęboko zakorzenionych nawyków myślowych. Zamiast swobodnego „rzucania” rozwiązań, jak ma to miejsce w burzy mózgów, TRIZ to systematyczne naprowadzanie na kolejne rozwiązania, aż do pełnego rozpracowania problemu i wielu oryginalnych pomysłów. Więcej w artykule TRIZ – jak zacząć.


Narzędzia TRIZ na dużą skalę stosują m.in. GE, Intel, Hyundai, LG, Samsung i Siemens. TRIZ nie wydaje się na początku zbyt łatwy, ale dobrze integruje się z  Lean czy Six Sigma, gdy potrzeba nieprzeciętnych pomysłów. TRIZ to akronim (ros. Teoria Rieszenia Izobrietatielskich Zadacz) – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.


Michał Hałas

Ekspert TRIZ

GRUPA ODITK

Tutaj:  najbliższe otwarte szkolenia z TRIZ


Konstruktor o którym na pewno nie słyszałeś – John Hancock Hall

Konstruktor o którym na pewno nie słyszałeś – John Hancock Hall

Leave review
John Hall złamał ówczesny paradygmat, że albo masz wysoką szybkostrzelność ...
Czytaj dalej
Software nie zastępuje myślenia

Software nie zastępuje myślenia

Leave review
Zobacz kilka sytuacji widzianych oczami doświadczonych managerów techniczny...
Czytaj dalej
optymalizacja konstrukcji

przykład optymalizacji mocowania

Leave review
Udana optymalizacja u Chińskiego producenta automotive. Uzywając Desing For...
Czytaj dalej
Stave Falls case study

Stave Falls case study

Leave review
Zainspiruj się przypadkiem elektrowni w Stave Falls - kreatywne rozwiązania...
Czytaj dalej
redukcja kosztów produkcji poprzez uproszczenie konstrukcji wyrobu

redukcja kosztów produkcji przy wyższej jakości

Leave review
zapis osiemnastominutowego webinarium z Michałem Hałasem na temat: Optymali...
Czytaj dalej