Najkrócej – czym jest TRIZ

TRIZ to metodologia i zestaw narzędzi, zwiększający efektywność innowacyjnego myślenia poprzez odblokowanie psychologicznych barier.


TRIZ to systematyczne podejście do generowania nieszablonowych pomysłów. Narzędzia TRIZ pomagają przełamać twórczą niemoc (kanalizację myślenia) u doświadczonych specjalistów poprzez inspiracje rozwiązaniami zapożyczonymi z innych dziedzin. TRIZ został stworzony dla inżynierów i największe zastosowanie ma przy rozwiązywaniu problemów technicznych i w R&D, choć znane są też nietechniczne przykłady użycia TRIZ.

Rys 1. W odróżnieniu od intuicyjnego podejścia TRIZ jest systematyczny i dużo bardziej efektywny.


TRIZ oparty jest na odkryciu Henryka Altszullera, że sednem każdego trudnego problemu jest wewnętrzna sprzeczność. TRIZ ma na to nieintuicyjne lekarstwa – proponuje całe zestawy sposobów na przełamywanie sprzeczności. Jest to nieintuicyjne, dlatego że dla sprzeczności zwykle poszukujemy kompromisu, kompromisy jednak dają rozwiązania przeciętne, a nie innowacyjne.

Rys 2. Przykład historycznej sprzeczności: przez wiele dekad producenci starali się silnie zakręcać butelki z substancją niebezpieczną, aby zabezpieczyć je przed dziećmi. Jednak był to kłopot dla sporej części klientów.
Rys 3. Rozwiązanie tej sprzeczności (złamanego kompromisu): z jednej strony zabezpiecza przed dziećmi, a z drugiej pozwala na użycie nawet tym dorosłym, którzy mają mniej siły w rękach.


Wysoka efektywność TRIZ nie przychodzi jednak bez kosztów. Trudność stosowania tych narzędzi związana jest ze zmianą głęboko zakorzenionych nawyków myślowych. Zamiast swobodnego „rzucania” rozwiązań, jak ma to miejsce w burzy mózgów, TRIZ to systematyczne naprowadzanie na kolejne rozwiązania, aż do pełnego rozpracowania problemu i wielu oryginalnych pomysłów. Więcej w artykule TRIZ – jak zacząć.


Narzędzia TRIZ na dużą skalę stosują m.in. GE, Intel, Hyundai, LG, Samsung i Siemens. TRIZ nie wydaje się na początku zbyt łatwy, ale dobrze integruje się z  Lean czy Six Sigma, gdy potrzeba nieprzeciętnych pomysłów. TRIZ to akronim (ros. Teoria Rieszenia Izobrietatielskich Zadacz) – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań.


Niektóre spośród narzędzi TRIZ są opisane tutaj:

Rezultat Idealny zwany też Idealnym Wynikiem Końcowym,

9 Okien,

40 zasad TRIZ,

Most TRIZ,

Analiza Funkcjonalna i TRIZ Trimming,

Poszukiwanie Rozwiązań Zorientowane na Funkcję (FOS) ,

Operator: Wielkość-Czas-Koszt (WCK),

Krzywa S


Michał Hałas

Ekspert TRIZ

GRUPA ODITK

Tutaj:  najbliższe otwarte szkolenia z TRIZ